Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 februari 2014

Extra geld voor zorg en bestrijding armoede

zorg

De deelraad van Amsterdam heeft besloten om het extra budget te verstrekken om de toekomstige veranderingen in de zorg in het stadsdeel te kunnen opvangen. Ook wordt er ook geld vrijgemaakt voor onder meer schuldhulpverlening en het aanpakken van armoede en wordt er geïnvesteerd in de openbare ruimte. 

De deelraad vergaderde op 4 februari over de besteding van extra geld die het stadsdeel tot haar beschikking had gekregen. ‘D66 heeft altijd de voorwaarde gesteld dat dit soort eenmalige gelden alleen maar mogen gebruikt voor eenmalige investeringen die structureel iets toevoegen aan het stadsdeel’, zegt Jan-Bert Vroege, ‘en dus niet om gaten in de begroting te dichten’.

Zorg en armoede

Er is gekozen om flink te investeren zodat Oost goed wordt voorbereid voor de grote decentralisaties die in de zorg gaan plaatsvinden. ‘D66 vindt het belangrijk dat de bewoners die aangewezen zijn op deze zorg, weinig merken van de stelselwijziging. Mensen mogen zeker niet tussen wal en schip vallen, daarom kiezen ook wij nu voor extra geld om het nieuwe systematiek goed te laten landen’, aldus Jan-Bert Vroege.

De aanhoudende financiële crisis leidt ook tot een enorme stijging van het aantal gezinnen dat beroep moet doen op de schuldhulpverleningprogramma’s. Ook komen steeds vaker ondernemers en ZZP’ers in financiële problemen. Dit zijn nieuwe groepen die de hulp vaak moeilijk kunnen vinden. `Ondernemers zijn bijvoorbeeld niet snel geneigd voor hulp aan te kloppen bij de overheid, waardoor problemen soms onnodig groot worden’, zegt Vroege. ‘D66 vindt het belangrijk dat zij wel bereikt gaan worden, waardoor problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt en deze ondernemers weer snel kunnen gaan ondernemen.’

Zouthaven

Ook de openbare ruimte wordt niet vergeten. Zo is het nu eindelijk mogelijk de Zouthaven op te knappen. Dit gebied verbindt de Oostelijke Handelskade met onder meer het Muziekgebouw aan ’t IJ en de PassengersTerminal (PTA) met het Oosterdokseiland. ‘Volgens D66 is dit een gebied met enorme potentie, met enkele slimme aanpassingen kunnen we hier de locale economie en dus ook de werkgelegenheid flink vooruit helpen, voegt Jan-Bert Vroege toe.