Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 februari 2014

Debat in café Polder: Ruim baan voor de fiets!

Judith Lekkerkerker, kandidaat voor D66 voor de Bestuurscommissie in Oost, ging op woensdag 26 februari in café Polder in debat met vertegenwoordigers van GroenLinks en de PvdA over fietsen in Amsterdam en studentenhuisvesting.


Het debat, georganiseerd door GroenLinks, begon met een presentatie van een plan van GroenLinks over fietsen in Amsterdam. Daarna was het woord aan de debaters om dieper in te gaan op het fietsen in de stad en studentenhuisvesting. Judith Lekkerkerker, nummer 2 van de D66-kandidatenlijst ging in debat met de nummer 2 van GroenLinks, Rick Vermin, en Thijs Reuten, de lijsttrekker van de PvdA in Amsterdam Oost.

Verdere toename van fietsers

Judith betoogde dat fietsen de gezondheid en de luchtkwaliteit bevordert. ‘In de afgelopen 20 jaar is het fietsgebruik in Amsterdam met ruim 40 procent gestegen. Tot 2020 wordt een nog verdere toename met minstens 10 procent verwacht. Dat is fantastisch! D66 wil deze trend stimuleren en accommoderen.’
D66 Amsterdam Oost wil ruim baan voor fietsers en wil dat bereiken door in te zetten op comfortabele en veilige fietspaden en meer aandacht voor fietsparkeren. De PvdA en GroenLinks onderschreven deze uitgangspunten, alle aanwezigen kwamen tot de conclusie dat niemand daarop tegen kan zijn. De uitdaging is om de komende jaren met alle partijen te werken aan Amsterdam als beste fietsstad voor jong, oud en alles daartussen.

Woningmarkt

Naast aandacht voor fietsen in Amsterdam, kwamen ook de woningmarkt en duurzaamheid aan bod, dit op aangeven van de handvol studenten die de moeite hadden genomen om naar het debat te komen luisteren. Zo kwam het percentage sociale huurwoningen aan bod, waarbij Judith bepleitte dat de sociale huurwoningen ook echt beschikbaar moesten komen voor de mensen die daar recht op hebben. ‘Er zijn nu heel veel sociale huurwoningen en in veel woningen wonen mensen die te veel verdienen om in zo’n goedkope woning te blijven wonen. Daardoor moeten mensen die daar wel recht op hebben, nu jaren wachten tot een sociale huurwoning voor hen vrijkomt.’

D66 wil daarom dat er oplossingen worden gezocht om de vastgelopen woningmarkt weer in beweging komt. Judith Lekkerkerker: ‘Er zijn veel te weinig woningen voor studenten, stadsgezinnen en middeninkomens, zoals starters. Met name voor deze groepen moet worden gebouwd. Ook kunnen sociale huurwoningen in gebieden met een sterke concentratie sociale huur geschikt gemaakt worden voor deze groepen. Zo kunnen middeninkomens die nu vast zitten in een sociale huurwoning sneller doorverhuizen, waardoor er weer meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de mensen die daar recht op hebben. De buurten in Oost worden zo ook wat gemengder.’