Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 maart 2014

Verscherpt toezicht schoolbestuur STAIJ opgeheven

verscherpt toezicht

Het verscherpt toezicht op de financiën van openbaar schoolbestuur STAIJ is afgelopen maand opgeheven. Nico Janssen, onderwijswoordvoerder van D66 Amsterdam Oost, reageert verheugd: ‘STAIJ is in februari na een grondige sanering weer financieel gezond verklaard door het stadsdeel. STAIJ heeft nu weer een goede en betrouwbare boekhouding en sluitende meerjarenbegroting. Dat is heel goed nieuws.’

Mede dankzij steun van D66, ChristenUnie en SGP, die afgelopen jaar in Den Haag het Onderwijsakkoord sloten met de regeringspartijen VVD en PvdA, is het op orde brengen van de financiën van STAIJ een stuk sneller gegaan dan gepland. Door het akkoord heeft STAIJ over 2013 en 2014 een miljoen euro meer van het rijk gekregen dan was voorzien. Nico Janssen is zeer te spreken over de inzet van betrokkenen bij het aanpakken van de problemen bij STAIJ: ‘Hulde aan alle mensen en zeker ook het nieuwe bestuur en de nieuwe directie van STAIJ, die afgelopen anderhalf jaar ontzettend hard hebben gewerkt om de financiële problemen op te lossen en STAIJ weer gezond te maken.’

Verscherpt toezicht

STAIJ stond in 2012 aan de rand van de afgrond en dreigde door aanhoudende grote tekorten de salarissen van de leerkrachten niet meer te kunnen betalen. Daarmee zou een faillissement van STAIJ onafwendbaar zijn. Nico Janssen: ‘Dat zou natuurlijk onacceptabel voor het onderwijs in Oost en alle betrokken ouders en kinderen zijn geweest. Gelukkig is dit doemscenario niet uitgekomen. En wat ook heel prettig is, het is gelukt om STAIJ weer gezond te krijgen zonder de grote uitstroom van personeel waarvoor iedereen in 2012 nog vreesde.’