Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 december 2016

Oost kiest voor nieuwe verdeling subsidies

subsidiestelsel

Dinsdag 6 december heeft de bestuurscommissie van Amsterdam Oost besloten om de verdeling van subsidies in Oost aan te passen. Vanwege de bezuinigingen de komende jaren is er opnieuw gekeken naar de wijze waarop subsidies worden gegeven. D66 heeft op verschillende momenten aangegeven dat dit hét moment was om radicaal anders naar de subsidieverlening te kijken. De fractie is daarom ook tevreden met de uitkomst. En heeft gevraagd om een snelle, maar zorgvuldige uitvoering.

Subsidies aansluiten op vraag in buurten

De kern van de nieuwe werkwijze is dat subsidies voortaan vraaggericht verdeeld gaan worden. Voorheen stelde het stadsdeel activiteiten op die organisaties moesten uitvoeren. Vanaf nu mogen de organisaties activiteiten organiseren, die aansluiten op de vraag in de buurten van het stadsdeel. Dit kan gaan om het jongerenwerk in Oud-Oost, maar ook cultuureducatie in de Indische Buurt. Tegelijk wordt er kritisch gekeken naar budgetten die elke wijk krijgt. Van oudsher krijgt Oud-Oost veel subsidie, terwijl de Indische Buurt – en steeds meer IJburg – volgens de statistieken hier op dit moment meer recht op hebben. Dat wordt de komende jaren rechtgetrokken.

Bewoners meer aan zet

Samen met deze ontwikkelingen krijgen bewoners meer inspraak op de verdeling van subsidies. Organisaties als Civic en Dynamo (welzijn) moeten bewoners betrekken bij de activiteiten die zij uitvoeren. Ook moeten ze hen mee laten denken over de uitvoering van die activiteiten. D66 ziet graag dat bewoners uiteindelijk zelf de subsidies krijgen om voor hun buurt aan de slag te gaan. En hiermee echt handen en voeten te geven aan het gebiedsgericht werken.

Deze winter gaat de bestuurscommissie, samen met ambtenaren van stadsdeel Oost en welzijnsorganisaties, de verschillende buurten in om van bewoners te horen wat zij nodig hebben. Het subsidiesysteem kan dan daarop worden aangepast. Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij Thom van Woerkom via t.vanwoerkom@d66amsterdamoost.nl.