Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 februari 2017

Fietsbrug voor Zeeburgereiland

Fietsbrug voor Zeeburgereiland

Dinsdag 31 januari 2017 is in de bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam Oost het stedenbouwkundig plan voor de Sluisbuurt besproken. De Sluisbuurt ligt op het Zeeburgereiland. In het voorgestelde plan staat dat er een hoogbouw moet komen. Dit betekent dat er een aantal woon- en werktorens komen. Maar ook is er ruimte voor een nieuwe Amsterdamse winkelstraat en een nieuwe fietsbrug!

Middenhuurwoningen, basisscholen, en flexibele werklocaties

D66 Amsterdam Oost ondersteunt de grootschalige ontwikkeling op deze plek. Hiermee kan onder andere worden ingezet op het realiseren van veel middenhuurwoningen. Maar ook basisscholen en werklocaties die flexibel kunnen worden ingezet. Aan alle drie is nu een groot gebrek. D66 Amsterdam Oost pleit ervoor in de ontwikkeling in te zetten op het bouwen van zo groot mogelijke woningen in de categorie middenhuur.

Nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal

Als randvoorwaarde voor deze ontwikkeling ziet D66 Amsterdam Oost onder andere een nieuwe wandel- en fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Er wordt nog onderzoek gedaan naar varianten voor deze verbinding. Hierbij krijgen de bewoners een belangrijke rol. De inpassing van deze fietsbrug wordt in nauw overleg met hen afgestemd. Zo komen we tot een optimale afstemming met de bestaande en nog te ontwikkelen ruimte.

Tram van Flevopark naar Zeeburgereiland

Maar er zijn meer belangrijke randvoorwaarden. Een verlenging van de tramverbinding van Flevopark naar Zeeburgereiland. En het beter aansluiten van de oostelijke kant van de stad op de A10. Dit wordt onder andere verbeterd met de aansluiting van de Carolina MacGillavrylaan. Deze aansluiting is vooral bedoeld om de verkeersafwikkeling voor dit deel van de stad mogelijk te maken.