Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 juli 2017

Subsidiestelsel in Amsterdam Oost verandert drastisch

subsidiestelsel

Het subsidiestelsel in Amsterdam Oost gaat drastisch veranderen. De subsidies worden dan voortaan rechtvaardig verdeeld. Op 18 juli gaat de bestuurscommissie van Amsterdam Oost hierover een besluit nemen. Door historische groei zijn verschillende wijken jarenlang tekort gedaan. Dankzij de inzet van D66 Amsterdam Oost wordt er gekozen voor een rechtvaardige verdeling. Deze verdeling heeft meer oog voor de kenmerken van de wijken in het stadsdeel.

Scheve verdeling van subsidies

Door opgelegde bezuinigingen werd stadsdeel Oost geconfronteerd met een ingrijpende herziening van het bestaande subsidiestelsel. Er bleek al sprake te zijn van een scheve verdeling tussen organisaties en wijkinitiatieven. Grote welzijnsorganisaties kregen een buitenproportioneel deel van het budget. Voor betrokken bewoners met een wijkinitiatief bleef weinig over. Ook bleek dat de Indische Buurt en IJburg te weinig geld kregen. In deze wijken bevinden zich meer ‘kwetsbare inwoners’. Het subsidiegeld vloeide daar echter niet naartoe. Volgens D66 Amsterdam Oost is dit een onbegrijpelijke situatie.

Nieuw subsidiestelsel

De fractie heeft daarom de verantwoordelijke bestuurder keer op keer gevraagd om inzicht te geven in de verdeelde gelden. Welke organisaties krijgen geld? Hoeveel is dat? En om welke wijken gaat het? Het boven water krijgen van deze gegevens bleek een ingrijpende operatie. Dit duurde ruim een jaar. Nu krijgt Oost wel het meest inzichtelijke subsidiestelsel van heel Amsterdam. Met het nieuwe stelsel kun je duidelijk zien waar en bij wie geld terechtkomt. Daar is D66 Amsterdam Oost blij mee, des te meer omdat het om publiek geld gaat.

Voorbeeld gebiedsgericht werken

Met de invoering van het nieuwe subsidiestelsel laat de bestuurscommissie van Amsterdam Oost ook een voorbeeld van gebiedsgericht werken zien. Het geeft de in 2018 aankomende gebiedscommissies in Oost de mogelijkheid om nieuwe bestuurders aan te spreken op een blijvend rechtvaardige verdeling van subsidies. Daarmee kunnen voorzieningen voor mensen worden gerealiseerd op plaatsen waar het echt nodig is.

Lees ook: Oost kiest voor nieuwe verdeling subsidies