Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

Het bestuur van D66 Amsterdam Oost zoekt nieuwe bestuursleden

De zittingstermijn van een aantal bestuursleden loopt deze periode af. Daarom zoeken wij kandidaat bestuursleden die willen werken aan een sterk en zichtbaar D66 Amsterdam Oost. Hieronder staat een overzicht van de vacante bestuursfuncties met een kort functieprofiel. Ook staat aangegeven of het huidige bestuurslid herkiesbaar is.

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij coöperatief, integer, pragmatisch, open en inspirerend zijn. Daarnaast weten zij binnen het bestuur functie-overstijgend te werken.

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur en geeft als interne en externe vertegenwoordiger van de deelafdeling leiding aan de deelafdeling. Als voorzitter ben je de verbindende factor tussen de bestuursleden onderling en met het bestuur van D66 Amsterdam.

De huidige voorzitter, Arnoud de Roy van Zuydewijn, heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Secretaris

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Hij zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt. De secretaris houdt de regie op bestuurs- en ledenvergaderingen, bereidt de agenda voor, en draagt zorg voor verslaglegging.

De huidige secretaris, Alfred Ranzijn, is na twee termijnen in het bestuur niet meer herkiesbaar.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen, en overige financiële voorstellen.

De huidige penningmeester Jurjen Soppe is herkiesbaar en heeft zich kandidaat gesteld.

Bestuurslid Campagne

Het bestuurslid Campagne is verantwoordelijk voor de campagnes die door D66 Amsterdam Oost worden georganiseerd. Als bestuurslid Campagne beschik je over organisatorisch talent, enthousiasmeer je vrijwilligers en stuur je hen effectief aan.

D66 Amsterdam Oost heeft momenteel geen bestuurslid Campagne.

Vicevoorzitter Politiek

De vicevoorzitter Politiek vormt de schakel tussen de deelafdeling en de D66-fractie van de stadsdeelcommissie van Amsterdam Oost. Als vicevoorzitter Politiek heb je interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseer je de fractie hierover.

De huidige vicevoorzitter Politiek Rigtje Passchier heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Overige informatie

Het bestuur vergadert gemiddeld eens per maand. Bijeenkomsten vinden vooral in de avonden en weekenden plaats. De benoeming is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om één keer herkozen te worden.

De termijn van kandidaatstelling sluit op 13 november 2018. Op de deelafdelingsvergadering van 14 november 2018 hebben de kandidaten de gelegenheid om zich aan de leden te presenteren. Daarna worden de nieuwe bestuursleden door de leden van D66 Amsterdam Oost gekozen.

Heb je interesse in een van deze bestuursfuncties? Neem dan contact op met de huidige voorzitter Arnoud de Roy van Zuydewijn of de huidige secretaris Alfred Ranzijna.