Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2020

Woonbrief en Oost Begroot

Zelfs op zondag zit de fractie D66 Oost niet stil. Afgelopen zondag boog de fractie zich in café-restaurant De Tropen over de Woonbrief van wethouder Ivens van 4 februari jongstleden. Alle voorgestelde actiepunten uit dit schrijven werden minutieus nagelopen en dat leverde nogal wat vragen op. Met name de betekenis, invulling en de consequenties voor Oost kunnen scherper worden uitgewerkt. De lijst met vragen zal worden ingediend bij het DB en op grond van de beantwoording zullen punten geagendeerd worden in de Stadsdeelcommissievergadering. Het doel is uiteraard een woningmarkt, waar vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd en goed wonen vanzelfsprekend is!

Ook is zaterdag 7 maart onder grote belangstelling het startsein gegeven voor Oost Begroot op IJburg/ZBE in de Montessori-basisschool op Steigereiland. Oost Begroot is een initiatief van de gemeente om samen met de bewoners te bepalen in welke thema’s de komende tijd zal worden geïnvesteerd. Twee ton is er beschikbaar gesteld door de gemeente voor buurtinitiatieven. Op de eerste bijeenkomst werden de vijf thema’s bepaald, waarover het geld verdeeld zou worden. Aan de verschillende, zeer geanimeerde, discussietafels gingen al gauw thema’s als sport, cultuur, armoede, eenzaamheid, groen en duurzaamheid over en weer. Op 12 maart wordt bepaald hoeveel procent van het geld elk thema krijgt toegewezen. Op deze wijze is de insteek, dat de projectgelden echt door en voor bewoners kunnen worden gespendeerd. Meer weten over Oost Begroot en/of interesse in de volgende bijeenkomsten? Hier vind je alle informatie: https://www.amsterdam.nl/oost-gebied/oost-begroot/