Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 december 2020

Don Quichot herleeft!!

Het was een spannende Stadsdeelcommissievergadering met ZOOM op 1 december. Veel insprekers spraken zich uit tegen de komst van windturbines in het gebied IJburg/Eiland Zeeburg en Sciencepark. Ook voormalig Europarlementariër Thijs Berman gaf stevig tegengas tegen de plannen van de Gemeente Amsterdam. Ter bespreking en ter stemming bij het agendapunt lagen twee ongevraagde adviezen van respectievelijk D66&VVD (Monas & Van Vliet) en PvdA (Minderhoud & Paulusma). Beide adviezen werden aangenomen en zullen worden doorgeleid naar het College van B&W.

Eerstgenoemd advies vraagt wederom, net zoals al eerder in april, het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel om de zoekgebieden naar geschikte locaties voor windturbines bij IJburg, Eiland Zeeburg en het Sciencepark af te wijzen. Er zijn namelijk helemaal geen geschikte locaties. Nergens in deze zoekgebieden is een minimaal noodzakelijk geachte afstand van de turbines tot de bebouwing van 600 tot 800 meter haalbaar. Bovendien is er in de provincie Noord-Holland al voldaan aan de doelstelling om voldoende duurzame energie op te wekken.

Ondertussen is het met goede bedoelingen opgetuigde participatietraject al volkomen ontspoord. Vanuit de zoekgebieden zijn al snel exacte locaties voor de turbines ingetekend, die direct een lawine van protest uitlokten. Daaropvolgend hebben actieve bewoners hun verantwoordelijkheid genomen en zijn in het geweer gekomen. Ook een rondzingend animatiefilmpje, waarin er een grote dreiging uit gaat van de windturbines is een effectief eigen leven gaan leiden.

Al gauw hoor je de dooddoener, dat je nu eenmaal in de stad woont, dus moet je toch wel bestand zijn tegen een zekere mate van overlast en dat is ook zo, maar om nu ook de problematiek van het platteland te willen importeren in de stad gaat dan toch weer te ver. Zijn D66, VVD en PvdA dan tegen windmolens en de duurzame energie, die ze opwekken? Voor D66 sprekend: Geenszins! Als het minimum afstandscriterium maar niet op basis van onduidelijke motieven wordt verlaagd van 600 naar 375 meter. Dan blijven IJburg/Zeeburgereiland en het Sciencepark gebied no-go areas! Windmolens dienen ook binnen de grenzen van Groot Amsterdam op veilige afstand van de bewoners te blijven.

Dit ongevraagd advies is een signaal. In ons huidig bestuurlijk stelsel echter niet veel meer dan een “Zienswijze”. Het is wel een luid en duidelijk signaal richting de verantwoordelijke wethouder. Een klemmend verzoek, dat nu eens niet bepaald wordt door partijpolitiek gekonkelfoes, maar gewoon mede de resultante is van het oor, dat de Stadsdeelcommissie bij de inwoners van Oost te luisteren heeft gelegd. En daar is de Stadsdeelcommissie nu precies voor bedoeld!

Philip Monas