Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 augustus 2021

Stel je kandidaat voor de stadsdeelcommissie!

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. (Kijk voor meer informatie op: Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Amsterdam | D66 in Amsterdam)

Op diezelfde dag kiest elk Amsterdams stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. D66 Amsterdam Oost stelt een lijst op met kandidaten voor het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie. Het is vanaf 2 augustus 2021 mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor een plek op de lijst. De kandidaatstelling sluit op 3 oktober 2021 om 23:59. Wil jij je kandidaatstellen? Lees hieronder meer over het profiel en de procedure.

Profiel
Het stadsdeelcommissielid (SDC-lid) is toegewijd aan D66, aan Amsterdam, aan de deelafdeling en aan stadsdeel Oost. Wij verwachten dat een SDC-lid zich bezighoudt met (lokale) programmaontwikkeling en het voeren van campagne. Het SDC-lid heeft dossier- en praktijkkennis om het stadsdeelbeleid op inhoud te beoordelen, of is bereid daarin te investeren.

Het SDC-lid moet in ogenschouw nemen dat het vervullen van een rol in de stadsdeelcommissie meer is dan het voorbereiden en bijwonen van de bestuurs- en commissievergaderingen. Van het SDC-lid wordt eveneens verwacht een actieve en betrokken relatie te hebben met de inwoners en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Oost. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bijwonen van culturele evenementen, sportwedstrijden en publieke debatten, het actief onderhouden van relevante netwerken in het stadsdeel, maar ook het leveren van actieve bijdragen aan bijvoorbeeld themagroep-bijeenkomsten en andere activiteiten van de eigen vereniging. De maatschappelijke betrokkenheid wordt gecombineerd met politieke sensitiviteit en een onafhankelijke en controlerende houding in de stadsdeelcommissie. Hierbij staat het behartigen van de belangen van het stadsdeel centraal.

Het commissiewerk neemt gemiddeld 15 uur per week in beslag. Deze uren vinden plaats op onregelmatige tijden, zowel overdag, ‘s avonds als in het weekend. Een D66 SDC-lid moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van de taken als SDC-lid, kan flexibel met deze tijd omgaan en is stressbestendig.

Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je op 3 oktober minimaal een half jaar lid bent van D66 (sinds 3 april) of dispensatie hebt gekregen van het landelijk bestuur. Ook moet je aan je contributieverplichtingen hebben voldaan.

Het volledige kandidaatprofiel is hier online te raadplegen.

Kandidaatstellingsprocedure
Wij zijn benieuwd naar jouw drijfveren en naar jouw politieke motivatie voor D66 in Oost. Wil jij je kandideren of overweeg je dat te doen? Neem gerust contact op met Tanja Vermeer,  voorzitter@d66amsterdamoost.nl voor meer informatie of bij vragen.

Je kan je kandidaatstellen door door middel van het invullen van dit kandidaatstellingsformulier. De kandidaatstelling dient vóór 3 oktober, 23.59 uur, 2021 bij ons binnen te zijn. Naast het formulier vragen we je een filmpje over jezelf en je motivatie in te sturen van maximaal twee minuten. Het filmpje kan verstuurd worden naar: voorzitter@d66amsterdamoost.nl

De leden van de lijstadviescommissie (LAC) nodigen na de sluitingsdatum kandidaten in beginsel uit voor een gesprek, tenzij de LAC vanwege een groot aantal aanmeldingen tot een schriftelijke voorselectie besluit. Aanmeldingsformulieren die na 3 oktober  worden ontvangen zijn niet geldig en zullen niet in behandeling worden genomen. De gesprekken met kandidaten vinden plaats op 15,16,17 oktober 2021. Na de gesprekken stelt de LAC een lijstvolgorde vast en krijgen de leden van D66 Amsterdam Oost de kans om te stemmen over de kandidatenlijst. De definitieve lijstvolgorde is naar verwachting 9 november bekend.

Voor samenstelling van de kandidatenlijst wordt gekeken naar de kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het werk als lokale volksvertegenwoordiger. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativeringsvermogen, lange (termijn) visie en actie, verbinden en uitdagen.

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten, kijken we naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Diversiteit staat hoog in het vaandel van D66. We streven naar een fractie die een goede afspiegeling is van de inwoners van ons stadsdeel. Het gaat hierbij om alle vormen van diversiteit bijvoorbeeld die op het gebied van leeftijd, gender, etnische en sociale achtergrond, competenties, ervaring, enzovoorts.

Het gewijzigde deelnamebesluit van D66 voor deze verkiezingen, met daarin meer informatie over de planning, de maximale omvang van de kandidatenlijst, de verdere procedure en een profielschets voor kandidaten van D66 kun je hier vinden.

We verwelkomen jouw kandidaatstelling graag!