Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 september 2021

Het bestuur van D66 Amsterdam Oost zoekt nieuwe bestuursleden

Wegens verhuizingen en de aflopende zittingstermijn van een aantal bestuursleden zijn wij opzoek naar kandidaat-bestuursleden die willen werken aan een sterk en zichtbaar D66 Amsterdam Oost. Hieronder staat een overzicht van de vacante bestuursfuncties met een kort functieprofiel.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen, en overige financiële voorstellen. Via deze link lees je het hele profiel: https://amsterdamoost.d66.nl/profiel-penningmeester-d66-stadsdeel-oost/

Bestuurslid Campagne & activiteiten

Het bestuurslid Campagne is verantwoordelijk voor de campagnes die door D66 Amsterdam Oost worden georganiseerd. Als bestuurslid Campagne beschik je over organisatorisch talent, enthousiasmeer je vrijwilligers en stuur je hen effectief aan. Via deze link lees je het hele profiel: https://amsterdamoost.d66.nl/profiel-bestuurslid-campagne-activiteiten-d66-stadsdeel-oost/ 

Vicevoorzitter Politiek

De vicevoorzitter Politiek vormt de schakel tussen de deelafdeling en de D66-fractie van de stadsdeelcommissie van Amsterdam Oost. Als vicevoorzitter Politiek heb je interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseer je de fractie hierover. Via deze link lees je het hele profiel: https://amsterdamoost.d66.nl/profiel-vicevoorzitter-politiek-d66-stadsdeel-oost/

Bestuurslid Communicatie

Het bestuurslid Communicatie & Leden draagt het D66-gedachtegoed uit naar leden en bewoners van Amsterdam Oost. Zij/hij is vanuit de afdeling verantwoordelijk voor de communicatie met D66-leden in Amsterdam Oost. Via deze link lees je het hele profiel: https://amsterdamoost.d66.nl/profiel-bestuurslid-communicatie-leden-d66-stadsdeel-oost/ 

Overige informatie

Het bestuur vergadert eens per maand. Bijeenkomsten vinden vooral in de avonden en weekenden plaats. De benoeming is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om één keer herkozen te worden.

De termijn van kandidaatstelling sluit op 22 oktober 2021. Op de deelafdelingsvergadering op 7 november 2021 hebben de kandidaten de gelegenheid om zich aan de leden te presenteren. Daarna worden de nieuwe bestuursleden door de leden van D66 Amsterdam Oost gekozen.

Heb je interesse in een van deze bestuursfuncties? Onderaan elk profiel vind je de contactgegevens.