Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenvergadering D66 Amsterdam Oost

Donderdag 21 november 2019 bij Café de Jaren in Amsterdam

Donderdag 21 november 2019 houdt D66 Amsterdam Oost van 18:30 tot 20:00 uur een ledenvergadering.

Dit is voorafgaand aan de algemene afdelingsvergadering van D66 Amsterdam. De vergadering vindt dan ook plaats bij Café de Jaren, Nieuwe Doelenstraat 20 – 22.

Tijdens deze ledenvergadering wordt er een nieuw bestuurslid Communicatie & Leden gekozen. Ook legt het bestuur de begroting voor 2020 aan de leden voor. Daarnaast willen we met jou in gesprek over de politiek in Amsterdam Oost.

Convocaat Deelafdelingsvergadering (Ledenvergadering)
21 november 2019

Agenda

  • Opening en vaststellen agenda
  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen 27 maart 2019
  • Vaststellen begroting 2020
  • Verkiezing Bestuurslid Communicatie & Leden.
  • Politiek in Amsterdam Oost
  • In gesprek met de aanwezige leden van de stadsdeelcommissie en gemeenteraadsleden over de politiek in Amsterdam (Oost).

  • Wvttk en sluiting

21 november

18:30 uur

Café de Jaren
Nieuwe Doelenstraat 20 - 22
Amsterdam