Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Jaap Knol

Stadsdeelcommissielid voor Indische Buurt / Oostelijk Havengebied

58 jaar

Amsterdam / Indische Buurt - Oostelijk Havengebied

Al meer dan twaalf jaar woon ik met groot plezier in Amsterdam-Oost. Economisch gaat het goed met de stad en daar profiteert ook ons stadsdeel zichtbaar van. Maar naast alle pluspunten zijn ook de grenzen van de groei in zicht. Steeds duurdere huizen, drukker verkeer, grotere verschillen tussen arm en rijk.

Hoe zorgen we dat Oost zich ontwikkelt tot een stadsdeel waar we goed hebben met elkaar? Waar huizen betaalbaar blijven, ook voor gezinnen en jonge starters. Waar alle kinderen steengoed onderwijs krijgen en volop kunnen spelen en sporten. Waar bewoners elkaar ontmoeten in aantrekkelijke buurten  die bruisen van cultuur.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten bestuurders van de stad weten wat er bij ons leeft. Bewoners zien als de besten waar het goed, maar ook waar het verkeerd gaat met hun buurt. Overlast om maar iets heel belangrijks te noemen. Bewoners willen betrokken zijn bij de toekomst van hun buurt. Overval ze niet met dichtgetimmerde plannen, maar gebruik eerst hun denkkracht en ideeën. De stad wordt er mooier en beter van.

Binnen de stadsdeelcommissie wil ik me met veel energie inzetten voor Oost en de bewoners. Zodat voor iedereen kan gelden: Domweg gelukkig in Amsterdam Oost!

Meer van Jan Jaap Knol
Domweg gelukkig in Amsterdam Oost!