Steun ons en help Nederland vooruit

Martine van der Veen

Stadsdeelcommissielid voor Oud-Oost

38 jaar

Amsterdam / Oud-Oost

Martine trad in 2018 toe tot de stadsdeelcommissie met de ambitie bij te dragen aan een levendige, veilige, groene en sociaal wijk door de belangen van bewoners, ondernemers en andere organisaties optimaal te behartigen. Hoe? Door goed te luisteren, creatieve oplossingen te bedenken en met een positieve instellingen problemen te lijf te gaan. Inmiddels is de stadsdeelcommissie op de helft van de zittingsperiode. We kijken terug op wat er is bereikt en vooruit naar de ambities voor de komende 1,5 jaar.

Even voorstellen: Sinds 2001 woon ik in Amsterdam en sinds januari 2011 in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost. In mijn werk als (inhouse) advocaat heb ik geleerd om inhoudelijke kennis te combineren met een praktische aanpak en om mensen met verschillende belangen en achtergronden bij elkaar te brengen. Ik ben sociaal psycholoog en jurist, heb een brede belangstelling en hart voor de stad en Amsterdam-Oost in het bijzonder. In mijn vrije tijd sport ik graag (hardlopen, hockey, wielrennen, acrobatiek), ga ik graag naar buiten en geniet ik van al het moois dat te zien is in de Amsterdamse theaters en filmhuizen.

Als stadsdeelcommissielid namens D66 wil ik bijdragen aan een levendige, veilige, groene en sociaal wijk door de belangen van bewoners, ondernemers en andere organisaties optimaal te behartigen, door goed te luisteren,  creatieve oplossingen te bedenken en met een positieve instellingen problemen te lijf te gaan. Oost is wat mij betreft een plek voor jong en oud, voor arm en rijk, voor studenten, alleenstaanden en gezinnen. Dat brengt soms ook uitdagingen mee. Bijvoorbeeld op het gebied van (verkeers)veiligheid, woningbouw en recreatie. Met bewoners, ondernemers en andere organisaties wil ik in gesprek om te horen wat er bij hen leeft. Met die input wil ik in de stadsdeelcommissie tot creatieve, praktische adviezen en oplossingen komen, die het dagelijks leven in Oost (nog) prettiger maken.

Hoe staan we er voor op de helft van de periode: We zijn hiermee op de goede weg. Ik heb sinds de start van deze periode, ruim 2 jaar geleden, veel mensen gesproken en we hebben pittige discussies gehad tijdens vergaderingen maar ook tijdens bewonersavonden. Bijvoorbeeld over de herinrichting van de Eerste van Swindenstraat. Daar spelen verschillende belangen en bestaan verschillende visies over wat een goede inrichting is voor de straat. Uiteindelijk moet je als stadsdeelcommissielid die belangen afwegen en een advies geven. Dan helpt het als je met veel mensen praat, goed luistert en een positieve, realistische benadering kiest.

Waar ben je trots op? Ondanks dat we als stadsdeelcommissie beperkte formele macht hebben, lukt het ons wel om als fractie en als stadsdeelcommissie invloed uit te oefenen en signalen over te brengen aan het bestuur van stadsdeel oost. In oud-oost vraag ik regelmatig aandacht voor veiligheid in de Dapperbuurt en is dit ook een speerpunt van het gebiedsplan voor de periode 2019-2022.

Aan het begin van onze periode heb ik meteen ervaren wat wij als leden van de stadsdeelcommissie kunnen bereiken voor bewoners van oost. In het voorjaar van 2018, ontving ik alarmerende berichten over het rooien van tuinen in de Eenhoornbuurt (achter de Ringdijk). Dat gebied wordt inmiddels herontwikkeld en een aantal huizenblokken is inmiddels gesloopt, maar in het voorjaar van 2018 woonden daar nog mensen. Niettemin vond Ymere het nodig om, vooruitlopend op die herontwikkeling, alvast een deel van de plantsoenen en tuinen te laten rooien. De toenmalige bewoners werden dan ook wakker van graafmachines in de tuin of kwamen thuis van hun werk en zagen dat al het groen was verdwenen. En dat nota bene tijdens het broedseizoen. Naar aanleiding van deze signalen van bewoners heb ik vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van stadsdeel oost o.a. over de beroerde communicatie van Ymere en over de vergunningverlening voor kappen tijdens het broedseizoen. Aan mijn oproep om het rooien van tuinen uit te stellen tot alle bewoners waren verhuisd is uiteindelijk gehoor gegeven.

Verder geeft het voldoening om zorgen en signalen van bewoners te kunnen vertalen naar concrete actie, soms kunnen kleine verandering een groot verschil maken. Zo heb ik naar aanleiding van contact met een bewoonster van de Dapperbuurt recent een oproep gedaan om in parken te verduidelijken in welke delen honden mogen  loslopen. Nu staat er alleen een kaartje bij de ingang van elk park, maar niet bij de losloopplek zelf. Dat zorgt voor onduidelijkheid en irritatie bij mensen die bijvoorbeeld in zo’n losloopgebied aan het picknicken of sporten zijn. Het dagelijks bestuur heeft nu toegezegd om bordjes te plaatsen bij de losloopgebieden zelf, met pictogrammen, zodat voor iedereen duidelijk is waar je wel en niet een loslopende hond kunt verwachten.

Op welke wijze hebben jullie het D66 geluid kunnen laten horen binnen Oost? Als fractie vragen we aandacht voor onder andere verduurzaming en leefbaarheid in oost en zetten we ons in voor meer ruimte voor fietser en voetganger en voor innovatie. Daarbij blijven we realistisch en doen we niet aan symboolpolitiek. Elke zondag de Wibautstraat afsluiten voor autoverkeer (een proefballonnetje van Groen Links) vinden we bijvoorbeeld geen goed idee. Dat klinkt misschien sympathiek, maar leidt in de praktijk tot opstoppingen elders in de stad, sluipverkeer in omliggende straten en slechtere bereikbaarheid voor hulpdiensten. We zien liever dat tijd en geld wordt besteed aan echte oplossingen voor mobiliteit, zoals deelauto’s, deelfietsen en de verbetering van OV en fietsroutes.

Wat gaat er volgens jou veranderen door Corona? Welke kansen zie je door de veranderingen? Door Corona heft de gemeente veel minder inkomsten (bijv. toeristenbelasting, parkeergelden) en veel meer kosten (bijv. uitkeringen). Daardoor zal er minder geld overblijven om alle gemaakte plannen te kunnen realiseren of zullen plannen worden uitgesteld. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld herinrichtingen van straten, vernieuwing van parken. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt door het gemeentebestuur en in oost zullen we ons uiteraard inzetten om zoveel mogelijk projecten in oost doorgang te kunnen laten vinden.

Wat zou je de komende periode nog voor elkaar willen krijgen? (Nog) meer mensen betrekken bij de lokale politiek. Het is mooi om te merken dat steeds meer mensen ons weten te vinden om hun zorgen en ideeën met ons te delen en om bijvoorbeeld zelf hun verhaal te doen als “inspreker” tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie. Maar, er zijn nog steeds mensen die niet weten dat die mogelijkheid bestaat. Dus bij deze een oproep aan alle D66 leden in oost: heb je een observatie, klacht of idee met betrekking tot oost, hoe groot of hoe klein ook? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij of een van de andere leden van de fractie in oost! 

Meer van Martine van der Veen