Steun ons en help Nederland vooruit

Philip Monas

Stadsdeelcommissielid voor IJburg / Zeeburgereiland

63 jaar

Amsterdam / IJburg - Zeeburgereiland

Philip trad in 2018 toe tot de stadsdeelcommissie met als doel een duurzame, economische- en harmonieuze sociale ontwikkeling van de infrastructuur en de leefomgeving te bewerkstelligen. We kijken terug op wat er is bereikt en vooruit naar de ambities voor de komende 1,5 jaar.

Dankzij D66 waait het in Amsterdam lekker door op het stadhuis. Aan wind geen gebrek op IJburg en Zeeburgereiland, dus wil ik het eigen geluid van D66 graag versterken!

Als bewoner vanaf 2006 van IJburg en huidige bewoner van Zeeburgereiland voel ik mij zeer verbonden met dit jongste gedeelte van Amsterdam-Oost. Ik zet me in voor een duurzame economische- en harmonieuze sociale ontwikkeling van de infrastructuur en de leefomgeving.

De nieuwe eilanden vereisen een specifieke benadering bij het afwegen van de belangen van veel ‘stakeholders’. Verbinding vinden waar confrontatie op de loer ligt is daarbij de grote uitdaging. Als gevolg van de te verwachten sterke uitbreiding van het inwonertal is het essentieel om de perfecte mix en blend van wonen, werken, ondernemen, leren, sport, recreatie en zorg voor elkaar na te blijven streven.

Dat betekent dat ik als oren en ogen van mijn buurt wil fungeren om de belanghebbenden een stem te kunnen geven in de besluitvorming. Ook door de mening van bewoners, recreanten en ondernemers te laten horen op het Stadsdeelkantoor kan daar rekening mee gehouden worden. Die doelstellingen zijn gedeeltelijk bereikt. Het is heel prettig om in het gebiedsgericht werken het geluid van de bewoners van IJburg/ZBE weer te kunnen geven. Bij tal van onderwerpen heeft Stadsdeel Oost in de uitvoering nuances aangebracht naar aanleiding van ongevraagde adviezen van de Stadsdeelcommissie.

Waar ben je trots op? Trots ben ik op zaken, die we vroeg hebben aangekaart en kennelijk de tijdgeest mee hebben. Zo hebben we Biomassa ter discussie gesteld, is vuurwerkvrij bijna geen punt van discussie meer en wordt overal in de stad nagedacht over het planten van Tiny Forests. Ook de problematiek rond de gebrekkige mobiliteit in ons gebied, zoals de afhankelijkheid van Tram 26, is ruimschoots in de aandacht gekomen. En de verbinding van de Sluisbuurt op het Centrum, middels een brug en eerst een pont, staat bovenaan de agenda!

Wat zou je de komende periode nog voor elkaar willen krijgen? Een bijdrage leveren aan een gezond ondernemersklimaat, zodat de bedrijvigheid weer uit het crisisdal kan klimmen. En meer groen, heel veel meer groen en heel veel schone lucht. Tevens zou bij elk besluit een inventarisatie gemaakt dienen te worden van de effecten op de natuurwaarden en het klimaat.

Op welke wijze hebben jullie het D66 geluid kunnen laten horen binnen Oost? Vanuit D66 hebben we steeds het redelijk alternatief geboden op het gebied van bijvoorbeeld de vrije keuze voor warmteleverantie en de invulling van de openbare ruimte! Daarnaast hebben we het vertrouwen uitgedragen, dat de steeds mondiger burgers zelf hun verzet kunnen organiseren tegen in hun ogen onwelgevallige maatregelen van het stadsbestuur. Daar kunnen wij alleen bij ondersteunen en adviseren.

Wat gaat er volgens jou veranderen door Corona? Welke kansen zie je door de veranderingen? Corona biedt enorm veel kans voor individuele vervoermiddelen en dat moet dan niet de auto zijn, maar wel ruim baan voor de -elektrische- fiets! Tevens komen er nieuwe anderhalvemeter-vrijetijdsbestedingen, recreatieve mogelijkheden en horeca-opties. Daar moet ruimte voor worden gemaakt. Het Sociaal Domein zal het drukker krijgen met zwaardere casuïstiek. Daar mogen we wel op anticiperen. Idealiter komt er meer gemeenschapszin meer gericht op welzijn dan op welvaart. Van groei naar continuïteit in verbondenheid.

 

Meer van Philip Monas