Steun ons en help Nederland vooruit

Pieter de Zwart

Stadsdeelcommissielid Watergraafsmeer

61 jaar

Amsterdam / Watergraafsmeer

Pieter trad in 2018 toe tot de stadsdeelcommissie met de ambitie de politiek nóg dichter bij de mensen te brengen in Watergraafsmeer om zo voor hén het verschil te maken. We kijken terug op wat er is bereikt en vooruit naar de ambities voor de komende 1,5 jaar.

Graag wil ik mij inzetten voor D66 in Oost en specifiek de Watergraafsmeer. D66 heeft de laatste jaren veel voor Amsterdam betekend en veel voor elkaar gebokst. Ik wil mijn steentje bijdragen in deze pioniersfunctie om de politiek nóg dichter bij de mensen in mijn buurt te brengen om zo voor hén het verschil te maken. Ook wil ik mijn bijdrage leveren om de nieuwe functie van stadsdeelcommissielid verder vorm te geven in de alledaagse praktijk van de Watergraafsmeer.

Waar ben je trots op? Dat ik daadwerkelijk kan fungeren als oren en ogen van de buurt en de politiek werkelijk dichterbij kan brengen. Daarvan heb ik twee voorbeelden:

Naar aanleiding van de gesprekken met Senioren Café WGM heb ik zorgverlener Dynamo gebeld en gevraagd om hun vakantie rooster beter te plannen zodat ouderen voorzieningen in de zomer wél open zijn. Juist in de zomer omdat dan veel familie van ouderen met vakantie zijn en eenzaamheid op de loer ligt. De zorgcoördinator van Dynamo (Jelte Bronsema) zie; “Uw telefoontje heeft veel in gang gezet.”

Ook heb ik mij met succes ingezet voor een ingewikkelde situatie met leerlingen van het MeerCollege. Dit naar aanleiding van klachten van bewoners. Leerlingen van het MeerCollege gaven veel overlast/vechtpartijen in de plaatselijke Albert Heijn op de hoek van de HelmHoltzstraat. Ik heb, onder mijn voorzitterschap, de verschillende partijen in de SDC-vergadering van de Watergraafsmeer bij elkaar gebracht: de politie het Dagelijks Bestuur, het MeerCollege en de filiaalchef van Albert Heijn. Een paar weken later heb ik weer de filiaalchef gesproken en zei hij dat de hele situatie nu onder controle was en dat hij prima contacten had opgedaan met het MeerCollege.

Op welke wijze hebben jullie het D66 geluid kunnen laten horen binnen Oost? Er vinden meer inhoudelijk discussies plaats tussen D66 in de Gemeente Raad en alle Stadsdeelcommissies van Amsterdam over actuele thema’s. Bijvoorbeeld met betrekking tot het warmtenet/biomassacentrale in Diemen. Zo raken wij beter aangesloten bij de visie van de Gemeente Raad. Dat is nodig voor één krachtig D66 geluid. Verder houden we onze focus op het sociaal-liberale gedachtengoed, dat blijft voor het grote publiek té onbekend.

Wat gaat er volgens jou veranderen door Corona? Welke kansen zie je door de veranderingen? Allereerst een grote recessie met veel ontslagrondes, die inzet in het 4e kwartaal van 2020. Het is niet anders. Verder meer thuiswerken ook meer online consulten met huisartsen/psychologen. Vooral voor ouderen kan dit drempelverlagend werken. Meer arbeidsmobiliteit en meer power op het gebied van duurzaamheid. Meer online democratie!

Wat wil je de komende periode bereiken? Een steengoede campagne om Sigrid Kaag premier te laten worden!

Meer van Pieter de Zwart