Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 december 2015 zaterdag 19 december 2015 vrijdag 27 november 2015 dinsdag 28 april 2015
Duidelijke toekomst voor Weesperzijde Weesperzijde

Duidelijke toekomst voor Weesperzijde

Met de vaststelling van het Principeprofiel Weesperzijde zijn er nu duidelijke uitgangspunten voor toekomstige ingrepen in de openbare ruimte van de oostelijke Amsteloever. D66 is blij met deze uitgangspunten. Ze bieden een goed afwegingskader bij herinrichting of initiatieven van ondernemers en bewoners. Ook dragen ze bij aan de versterking van het groene karakter van de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 maart 2015
Bestuurscommissies brengen nieuwe politiek in de praktijk bestuurscommissies

Bestuurscommissies brengen nieuwe politiek in de praktijk

Precies een jaar geleden werden de 99 bestuurscommissieleden van Amsterdam beëdigd. Tegelijk met de 45 gemeenteraadsleden in de raadszaal van het Stadhuis. De bestuurscommissies zijn geen zelfstandige organen meer, maar vormen het “verlengde bestuur” van gemeenteraad en College. Een majeure verandering ten opzichte van voor de verkiezingen en de deelraden. Net als een nieuwe verdeling in taken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 maart 2015 maandag 9 februari 2015 dinsdag 27 januari 2015
D66: aandacht voor cultuur en duurzaamheid bij vaststellen gebiedsplannen 2015 buurtbegroting

D66: aandacht voor cultuur en duurzaamheid bij vaststellen gebiedsplannen 2015

Dinsdag 13 januari heeft de bestuurscommissie de gebiedsplannen en begroting voor 2015 vastgesteld. In de ogen van D66 zijn de gebiedsplannen een goede vertaling van de prioriteiten die spelen in de buurten. Wel vindt D66 dat het stadsdeel – naast aandacht voor welzijn en zorg, voorzieningen voor kinderen en jongeren, openbare ruimte en veiligheid –…

Bekijk nieuwsbericht