Steun ons en help Nederland vooruit

Profiel Bestuurslid Communicatie & Leden D66 stadsdeel Oost

Het bestuurslid Communicatie & Leden draagt het D66-gedachtegoed uit naar leden en bewoners van Amsterdam Oost. Zij/hij is vanuit de afdeling verantwoordelijk voor de communicatie met D66-leden in Amsterdam Oost. Het bestuurslid Communicatie werkt samen met de andere bestuursleden en stadsdeelcommissieleden van D66 Amsterdam Oost, de bestuursleden Communicatie in de andere stadsdelen, en het bestuurslid Communicatie van D66 Amsterdam.

Inschatting tijdsbeslag: Gemiddeld 8 uur per maand. Met een piek rondom verkiezingen. Het bestuur van Amsterdam Oost vergadert maandelijks één keer.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkeling en implementatie van plannen om communicatie te optimaliseren;
 • Maken en verspreiden van e-mailnieuwsbrieven voor leden en geïnteresseerden;
 • Nieuwe leden verwelkomen bij en informeren over D66 Amsterdam Oost;
 • Bijhouden van en content verzorgen voor de website van Amsterdam Oost;
 • Bijhouden van en content verzorgen voor de social media van D66 Amsterdam Oost;
 • D66-fractie van de Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost ondersteunen bij het schrijven/redigeren van nieuwsberichten en het maken/editen van videoberichten;
 • Eventuele productie van fysieke communicatiemiddelen, zoals flyers, om specifieke activiteiten te ondersteunen;
 • Afstemming met centrale stad en stadsdelen;
 • Afstemming met stadsdeelcommissieleden.

Vereiste ervaring, kunde en kennis

 • Zij/hij is sterk in communicatie met verschillende doelgroepen, weet wat hen bezighoudt en weet hoe verschillende kanalen effectief kunnen worden ingezet;
 • Zij/hij is in staat om zelfstandig te werken en content te generen;
 • Zij/hij heeft een politieke antenne en kan de gevoeligheid van onderwerpen inschatten en weet hier behendig mee om te springen;
 • Zij/hij vindt het leuk om communicatiewerkzaamheden uit te voeren;
 • Betrokken bij Amsterdam Oost;
 • Een teamspeler, maar tegelijkertijd in staat om tegen de heersende mening in te gaan.

Procedure

Stuur vóór 22-10-2021 je motivatiebrief naar communicatie@d66amsterdamoost.nl. Hier kun je ook terecht met jouw vragen over de functie.

Kandidaten lichten hun kandidaatstelling toe tijdens de deelafdelingsvergadering (DAV) in november 2021. Het nieuwe bestuurslid Communicatie & Leden zal door de leden worden gekozen tijdens deze DAV.

* Kandidaten dienen minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn) en aan de contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan. Een bestuurstermijn loopt drie jaar.

 

Laatst gewijzigd op 2 september 2021