Steun ons en help Nederland vooruit

Profiel Penningmeester D66 stadsdeel Oost

Als penningmeester houd je je primair bezig met de financiële huishouding van de deelafdeling. Je bent verantwoordelijk voor een juiste dekking van de uitgaven (financieel management) en legt daarover verantwoording af aan de Deelafdelingsvergadering. Ook ben je als penningmeester het financiële geweten van het deelafdelingsbestuur. Tot slot pak je net als andere bestuursleden algemene bestuurstaken op, zoals het organiseren van ledenevenementen.

Het aantal benodigde uren voor het uitoefenen van de functie zal per week variëren, maar is gemiddeld 8 uur per maand. Het bestuur van Amsterdam Oost vergadert maandelijks één keer.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Aansturen op een verantwoord en doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon;
 • Vertegenwoordigen van de deelafdeling (als penningmeester ben je het primaire aanspreekpunt voor het aangaan van verplichtingen);
 • Beheren van de geldmiddelen en bankpassen en verrichten van betalingen;
 • Opstellen van een financiële begroting;
 • Opstellen van een financiële jaarrekening;
 • Opstellen van een afdrachtsregeling voor politiek vertegenwoordigers en uitvoeren hiervan na vaststelling in de DAV.

Vereiste ervaring, kunde en kennis

 • Affiniteit ten aanzien van financiële processen (o.a. lezen/opstellen van balans, winst- & verliesrekening en begroting);
 • In staat het beleidsplan van het bestuur te vertalen naar financiële consequenties;
 • Professioneel kritisch ten aanzien van uitgaven;
 • Gedisciplineerd en oog voor detail;
 • Betrokken bij Amsterdam Oost;
 • Een teamspeler, maar tegelijkertijd in staat om tegen de heersende mening in te gaan.

Procedure

Stuur vóór 22-10-2021 je motivatiebrief naar penningmeester@d66amsterdamoost.nl. Hier kun je ook terecht met jouw vragen over de functie.

Kandidaten lichten hun kandidaatstelling toe tijdens de deelafdelingsvergadering (DAV) in november 2021. De nieuwe penningmeester zal door de leden worden gekozen tijdens deze DAV.

* Kandidaten dienen minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn) en aan de contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan. Een bestuurstermijn loopt drie jaar.

 

Laatst gewijzigd op 2 september 2021