Steun ons en help Nederland vooruit

Profiel vicevoorzitter Politiek D66 stadsdeel Oost

De vicevoorzitter Politiek heeft interesse in en kennis van politieke vraagstukken die spelen in Oost en de stad, en vormt vanuit de deelafdeling de verbindende schakel met de fractie in Oost. De vicevoorzitter Politiek heeft een adviserende rol. Samen met de andere bestuursleden werk je aan een sterke, actieve deelafdeling.

Inschatting tijdsbeslag: Gemiddeld 8 uur per maand. Met een piek rondom verkiezingen. Het bestuur van Amsterdam Oost vergadert maandelijks één keer.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Je schuift aan bij fractievergaderingen en bent zo de schakel tussen politieke fractie en het afdelingsbestuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de verkiezingsparagraaf;
 • Je ondersteunt de kennisontwikkeling binnen D66 Oost in afstemming met de fractie en het bestuur;
 • Je stimuleert het debat en meningsvorming;
 • Je helpt contacten met lokale stakeholders en betrokkenen vorm te geven.

Vereiste ervaring, kunde en kennis

 • Visie: heeft een overkoepelende sociaalliberale visie op de ontwikkeling van de partij en samenleving;
 • Politieke sensitiviteit: weet ideeën, posities en partijen te verbinden;
 • Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van anderen;
 • Onderhandelen: ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen;
 • Netwerkgerichtheid: onderhoudt netwerkrelaties;
 • Overtuigingskracht: weet anderen te bewegen de gestelde doelen te behalen;
 • Betrokken bij Amsterdam Oost;
 • Een teamspeler, maar tegelijkertijd in staat om tegen de heersende mening in te gaan;
 • Een aantoonbaar sterk politiek gevoel.

Procedure

Stuur vóór 22-10-2021 je motivatiebrief naar politiek@d66amsterdamoost.nl. Hier kun je ook terecht met jouw vragen over de functie.

Kandidaten lichten hun kandidaatstelling toe tijdens de deelafdelingsvergadering (DAV) in november 2021. De nieuwe vicevoorzitter Politiek zal door de leden worden gekozen tijdens deze DAV.

* Kandidaten dienen minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn) en aan de contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan. Een bestuurstermijn loopt drie jaar.

 

Laatst gewijzigd op 2 september 2021