Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam Oost 2014-2018

Hier vindt u het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van D66 Amsterdam Oost. Het programma heeft de titel Ruimte voor Oost gekregen.

Ruimte voor Oost betekent ruimte voor mensen in Amsterdam Oost. Om te zijn wie zij willen zijn, zichzelf te ontwikkelen, prettig te wonen, te ondernemen en te ontspannen. Het gaat om vrijheid voor individuen en groepen, met oog voor het grotere geheel. Ruimte voor Oost betekent ook ruimte voor verdere groei van het stadsdeel. Zowel met meer woningen als bedrijvigheid. Maar ook groei in de kwaliteit van de leefomgeving, op het gebied van duurzaamheid én groei in de kwaliteit van de samenleving.

D66 Amsterdam-Oost wil hier aan werken. De context hiervan gaat er alleen anders uitzien dan nu het geval is. Zo staan de financiën van de overheid nog altijd onder druk en moeten uitgaven worden beperkt. Tegelijkertijd verschuiven verantwoordelijkheden van stadsdeel naar gemeente. Maar ook van het Rijk naar gemeente. Er gaat meer aanspraak worden gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. En op hun (vrijwillige) inzet voor de ander en elkaar. Overheidsgeld moet gerichter ingezet worden. Bijvoorbeeld waar dat echt nodig is. Of waar dat een fundamentele bijdrage kan leveren. Om ervoor te zorgen dat mensen niet ‘buiten de boot vallen’. Maar ook initiatieven van vrijwilligers of maatschappelijk ondernemers kunnen groeien. En om te weten waar welke overheidsinvesteringen nodig of kansrijk zijn. D66 vindt het meer dan ooit nodig dat de overheid op heel lokaal niveau in contact staat met de samenleving.

D66 ziet voor de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging op stadsdeelniveau (de bestuurscommissie) en stadsdeel Oost dan ook een grote rol weggelegd in het leggen en aangaan van verbindingen:

  • met (bewoners)organisaties, bedrijven, bewoners en ondernemers in het stadsdeel, om bijvoorbeeld samen met hen te bepalen waar prioriteiten en kansen liggen
  • tussen mensen, organisaties en bedrijven in het stadsdeel
  • tussen (bewoners)organisaties, bedrijven, bewoners en ondernemers en de gemeente als de verantwoordelijkheid voor de zaken waar het over gaat dáár ligt
  • met de gemeente en de politiek op niveau van de centrale stad om de belangen van Oost en de prioriteiten in Oost op de kaart te zetten en daar actie voor te bewerkstelligen

Verandering bestuurlijk stelsel

Sinds maart 2014 zijn er een aantal zaken veranderd in het bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Een deel van de verantwoordelijkheden is verschoven van stadsdeel naar gemeente. Kort gezegd blijven alle buurtgerichte zaken de taak van het stadsdeel. Net als de uitvoering van het merendeel van het beleid en handhaving. De stadsdeelraad wordt vervangen door de, veel kleinere, bestuurscommissie.

Gepubliceerd op 31-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018