Steun ons en help Nederland vooruit

Het Nieuwe bestuurlijk stelsel: Stadsdeelcommissies 2018

Vanaf 2018 komen er stadsdeelcommissies. Hieronder informatie over het hoe en wat. De hooflijnen liggen vast, verdere details volgen.

Achtergrond

Vanaf 2018 krijgt Amsterdam een ander bestuurlijk stelsel. Met het nieuwe stelsel wil het Amsterdamse stadsbestuur een betere samenwerking tot stand brengen tussen de gemeente en haar inwoners. Met een verlengd bestuur in de stadsdelen (DB) en de stadsdeelcommissies (SDC’s) als verbindingsofficieren in de buurt wil het bestuur dicht bij de Amsterdammers blijven staan. De
stadsdeelcommissies dragen bij aan een cultuur van onderling overleg en samenwerking in de stad, en brengen ‘het goede gesprek’ op gang. De stadsdeelcommissies geven een platform aan de bewoners, zijn laagdrempelig en dichtbij. Ze zijn voor Amsterdammers de eerste toegang tot (stadsdeel)bestuur, raad en de ambtelijke organisatie.

Hoe gaan de stadsdeelcommissies 2018 er uit zien?

Structuur

Er blijven zeven stadsdelen met een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB zal bestaan uit drie leden en wordt benoemd door het College van B&W. Zeven stadsdeelcommissies vervangen de huidige bestuurscommissies. De stadsdeelcommissies bestaan uit minimaal vier vertegenwoordigers per gebied. Gebieden met meer dan 50.000 inwoners krijgen voor elke 10.000 inwoners meer een extra lid toegewezen, tot een maximum van zes leden. De commissies zullen bestaan uit betrokken inwoners die zich op persoonlijke titel of namens een politieke partij verkiesbaar kunnen stellen.

Indeling

De zeven stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de gebieden van de stadsdelen.

  1. Zuidoost (Bijlmer-Centrum; Bijlmer-Oost; Gaasperdam/Driemond),
  2. Zuid (Oud-Zuid; Buitenveldert/Zuidas; De Pijp/Rivierenbuurt),
  3. West (Westerpark; Bos en Lommer; Oud-West/De Baarsjes),
  4. Oost (Oud-Oost; Indische Buurt/Oostelijk Havengebied; Watergraafsmeer; IJburg/Eiland Zeeburg),
  5. Noord (West; Oud-Noord; Oost),
  6. Nieuw-West (Geuzenveld-Slotermeer- Sloterdijken; Osdorp; De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten; Slotervaart)
  7. Centrum (Centrum-West; Centrum-Oost).

Er gaan ongeveer 93 stadsdeelcommissieleden komen: steeds vier leden per gebied, maar zes leden uit Oudwest/Baarsjes, zes leden uit de Pijp-Rivierenbuurt, en vijf leden uit Oud Zuid, vanwege de omvang van die gebieden.

Organisatie: bemensing & werkzaamheden/tijdsinvulling

Elke stadsdeelcommissie kiest uit zijn midden een voorzitter. Een ambtelijk secretaris staat de commissie en de voorzitter terzijde. De stadsdeelcommissie vergadert maximaal twee keer per maand met het DB. De commissievoorzitter leidt de vergaderingen met het DB. Deze vergaderingen zijn openbaar, publiek toegankelijk en vinden plaats op het stadsdeelkantoor. Daarnaast kan de stadsdeelcommissie besluiten vaker zelfstandig te vergaderen.

Totstandkoming

Elke vier jaar vinden de verkiezingen gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De leden van de stadsdeelcommissie zijn herkiesbaar. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaan voor ‘t eerst óók leden voor de nieuwe stadsdeelcommissies worden gekozen.

Betrokken inwoners kunnen zich op verschillende manieren verkiesbaar stellen. Dat kan op persoonlijke titel, maar ook namens D66. In ieder stadsdeel stelt het afdelingsbestuur van D66 de lijst samen voor de stadsdeelcommissies. Kandidaten moeten ten minste achttien jaar oud zijn en kiesgerechtigd, en wonen in het gebied waarvoor zij zich kandideren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018