Steun ons en help Nederland vooruit

Stel je D66-kandidaat voor de stadsdeelcommissies in Amsterdam Oost

Heb jij hart voor de stad en wil jij vanaf 2018 het D66-geluid namens jouw buurt laten horen? Meld je dan aan als D66-kandidaat voor de nieuwe stadsdeelcommissie van Amsterdam Oost die op 21 maart 2018 voor vier jaar wordt gekozen. De commissie gaat 12 leden tellen. Lees verder over het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam.

Vertegenwoordiger van de buurt

D66 zoekt enthousiaste kandidaten die namens hun gebied het dagelijks bestuur (DB) en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed. D66-kandidaten:

 • Staan middenin hun gebied en weten de weg in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Betrekken bewoners, ondernemers, instellingen en organisaties bij de voorbereiding en besluitvorming over gemeentelijke gebiedsplannen.
 • Wegen gebiedsbelangen zorgvuldig af en brengen deze onder de aandacht bij het DB, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie.
 • Zijn toegankelijk en kunnen met lef, transparantie, en integriteit maatschappelijke en buurtinitiatieven stimuleren.

Werkzaamheden pioniersfunctie

Herken jij je in dit profiel? Als lid van deze nieuwe commissie bekleed je een pioniersfunctie. Er is veel ruimte om de rol van gebiedsvertegenwoordiger vorm te geven en zo een stempel te drukken op de lokale democratie. Wij verwachten dat een D66-stadsdeelcommissielid:

 • Adviezen schrijft en verdedigt vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed van D66. Een soepele pen en mondelinge vaardigheid helpen.
 • Twee keer per maand vergadert met het DB. Een stadsdeelcommissielid ontvangt een vergoeding van € 350 per vergadering.
 • Vergaderingen degelijk voorbereidt. Dit betekent veel leeswerk, meningsvorming op basis van gesprekken met belanghebbenden, en bruggen bouwen binnen de Amsterdamse politiek.
 • Verbinding opbouwt en houdt met lokale netwerken. Dit kan in vele vormen, zoals werkbezoeken, deelname aan debatten, en koffiemomenten.
 • Zich als het lokale gezicht van D66 actief verantwoordt naar de stad en binnen de vereniging. Bijvoorbeeld via (social) media en deelafdelingsbijeenkomsten.
 • Nauw samenwerkt met collega-D66’ers in de stadsdeelcommissie als team en de gemeenteraad.
 • Voor de volle termijn van vier jaar stadsdeelcommissielid blijft. Lidmaatschap van de stadsdeelcommissie is een nevenfunctie die minimaal ongeveer tien uur per week vraagt.

Kandidaatstellingsprocedure

Wij zijn benieuwd naar jouw drijfveren en jouw politieke motivatie voor D66 en Amsterdam. Wil of overweeg je je te kandideren, neem dan contact op met het deelafdelingsbestuur via a.deroyvanzuydewijn@d66amsterdamoost.nl. Van 30 september tot 17 december 2017, 23:59 uur is de formele kandidaatstelling voor de stadsdeelcommissie geopend.

Wijze van aanmelden

Kandidaatstelling vindt plaats door indiening van het Formulier kandidaatstelling SDC Oost kandidaatstelling bij Algemene Verkiezingscommissie (AVC) D66 Amsterdam Oost per e-mail aan a.ranzijn@d66amsterdamoost.nl of per post naar: AVC D66 Amsterdam Oost, p/a A. Ranzijn, Zwanebloemlaan 43, 1087EP Amsterdam.

De ontvangst van uw aanmelding wordt binnen vijf dagen door de AVC bevestigd.

De Lijstadviescommissie van Amsterdam Oost nodigt kandidaten uit voor een gesprek. Voor de kandidatenlijst wordt gekeken naar de kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het werk als vertegenwoordiger. Hierbij kijken we naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse samenleving bij gelijke geschiktheid van kandidaten. Alle lijstadviesgesprekken worden gehouden tussen 11 en 17 december 2017.

Vragen

Heeft u nog vragen over de procedures rond de verkiezing, neem dan contact op met de AVC D66 Amsterdam Oost via a.ranzijn@d66amsterdamoost.nl.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018